Bandeng Lele

bg karya kiri
bg karya kanan

Bandeng Lele

Wida Yuni Anggraini – 2021

UnkaRupa

Share Karya ini :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Dalam pameran ini saya mengambil salah satu motif batik nusantara yaitu bandeng lele. Bandeng lele merupakan icon khas kebanggan Kota Lamongan . Sesuai dengan motif yang diambil dalam batik ini terdapat ikan bandeng dan ikan lele yang merupakan ciri khas batik. Ikan bandeng bermakna jiwa yang mempunyai semangat berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Ikan lele menandakan masyarakat yang berjiwa sabar dan tahan emosi ketika menghadapi masalah yang datang.

Detail

Judul : Bandeng Lele

Pembuat : Wida Yuni Anggraini

Media : Kain Primisima, Pewarna Remasol

Ukuran :

  • Kain Panjang 230 x 115 cm
  • Baju 1 stel ( 2 kacu )
  • Hiasan Dinding :
    • 75 x 50 cm
    • 75 x 50 cm
    • 75 x 50 cm
UNKARUPA 2021 | Copyright © Unkarupa UNESA 2021